OPOS - odborné prehliadky a skúšky

Odborné skúšky (revízie) a odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov

Aby bola Vaša elektroinštalácia či bleskozvod plne funkčné, podľa vyhlášky je potrebná v predpísaných časových intervaloch.

My vám ponúkame odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (elektroinštalácií, strojov, elektrických spotrebiče) a bleskozvodov prevádzané odborne školeným certifikovaným revíznym technikom.

Na tieto kontroly sa často zabúda a mnoho ľudí ich považuje za "zbytočné vyhadzovanie peňazí". Svoj názor zmenia spravidla až vtedy, keď na vlastnej koži pocítia následky zanedbaného stavu elektroinštalácie. A práve s tohto dôvodu odporúčame starostlivosť a pravidelné kontroly jej stavu rozhodne nepodceňovať. Budeme veľmi radi, ak si pre vykonanie revízie stavu Vašej elektrinštalácie vyberiete našu firmu.

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v zmysle vyhlášky 718/2002 Z.z
  -východzie revízie - STN 33 2000-6-61
  -periodické revízie - STN 33 1500
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov
  -bleskozvodné sústavy - STN 34 1390-6-61
  -aktívne bleskozvody - STN 33 1391
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky uzemňovacích sústav
  -uzemňovacie sústavy - STN 33 2000-5-54
  -vyrovnávač potenciálu - STN 33 2140
 • Protokoly o revíziach a kontrolách elektrického spotrebiča alebo predlžovacieho prívodu
  - STN 33 1610
 • Protokoly o revíziach elektrického ručného náradia
  - STN 33 1600
 • Meranie signalizačného kábla potrubia
  - STN 33 1500, STN 33 2000-6-61, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-4-41