Cenník

Cenová kalkulácia revízia elektro je zložená:

 • Zoznámenie sa s elektrickým zariadením, preštudovania podkladov, zistenia stavu elektrických obvodov vrátane inštalačných, ovládacích a istiacich prvkov spotrebičov napojených na tento okruh
 • Meranie izolačných stavov el. obvodov vrátane rozvádzačov
 • Meranie ochrany pred nebezpečným dotykom - impedancia poruchovej sľučky, prúdový chránič
 • Meranie elektrických veličín uzemnenie, prechodového odporu
 • Demontáž a montáž krytu prístroja, rozvádzača
 • Vypnutie elektrického vedenia, zaistenie vypnutého stavu, preskúšanie a opätovné spustenie
 • Vyhodnotenie revízie a vyhotovenie revíznej správy
 • Byt záleží na množstve elektroinštalácie - revízie od 25 - 50€
 • Rodinný dom záleží na množstve elektroinštalácie - revízie od 50€
 • Väčšie objekty s viacerými rozvádzačmi a obvodmi - revízie od 2,50€ za obvod
 • Revízia bleskozvodov od 9€ za zvod
 • Revízia bleskozvodov na rodinnom dome 1 až 2 zvody od 25 - 33€
 • Revízia elektrického ručného náradia a spotrebičov do 20ks Paušál 50€ + doprava
 • Revízia elektrického ručného náradia a spotrebičov od 1,5 - 2,5€ za kus
 • Elektrická prípojka NN - revízie od 20€
 • Zásuvka na plyn, sporák a pod. - revízie od 1 - 2€
 • Vyhľadania prerušeného vedenia alebo káblových trás od 10€ za hod.
 • Elektromontážne práce od 6€ za hod.
 • Doprava od 0,25€ za km

Sme platcami DPH.

Poskytované zľavy

 • Predloženie platnej revíznej správy spracovanej našou firmou -25%
 • Predloženie už neplatnej revíznej správy spracovanej našou firmou -15%
 • Predloženie platnej revíznej správy spracovanej inou firmou -10%
 • Predloženej už neplatnej revíznej správy spracovanej inou firmou -5%